Pages Menu
Categories Menu

Internetowa nauka ksiegowosci

Internetowa nauka ksiegowosci

Kampanie polityczne lub kolejny przypadek Kłamca, kłamca

Czy wydaje ci się, że każda nowa kampania polityczna wydaje się mniej poważne problemy: zorientowany rynkowo niż treści, więcej niż pół-prawd, prawd? Wydaje się, że większość naszych kampaniach politycznych wydaje się bardziej chodzić o „sprzedaży kandydata” niż rzeczywiście podając pozycji kandydata oraz sprawa.przejdź tutaj

Moja reakcja na kampanii prezydenckiej 2008 roku było to, że był konkurs od jednego kandydata, który był obok jego pierwszą, a drugą, że nie był gotowy do prime time. Rzadko jest każdy kandydat tak dobry, jak jego obietnic wyborczych, ani tak źle, jak krytyki przeciwnika. Kiedy po raz ostatni pamiętam polityka zachowując wszystkie obietnice http://alllineslogistics.pl/project-cargo/ złożył kiedy walczy, gdy został wybrany na urząd.

Internetowa nauka ksiegowosci

Wiele kampanii nie tylko zaangażować „normalne zakłóceń” zaangażowane w kampanie, ale kandydaci omówienia zagadnień, jak gdyby były problemy kampanii, które są niezwiązane z urzędu, że jest uruchomiony na. Na przykład, w stanie Nowy Jork, państwo Kontrolera nie przygotować, zatwierdzić lub złożyć budżetu państwa do ustawodawcy. W stanie Nowy Jork, wojewoda przygotowuje i przedkłada budżet i przedkłada go do zatwierdzenia przez ustawodawcę państwa lub modyfikacji. Na domiar jeszcze bardziej absurdalne, a prawo stanu Nowy Jork wzywa do terminu, w którym proces ten budżet musi być wypełniony i ostatecznym budżecie zatwierdzonym, stało się normą dla ostatecznego budżetu państwa do podjęcia trzech do czterech dodatkowych miesięcy, zanim ostateczna jest zatwierdzone. To jedna czwarta do jednej trzeciej roku późno! Kontrolera jest przede wszystkim zaangażowany w kwestiach takich jak fundusze emerytalne itp, ale jeśli ktoś słuchał reklamy kandydata, nigdy nie będzie wiedział, że to przypadek.

Podobnie w wielu mniejszych jednostkach rządowych istnieją pozycje, takie jak odbiornik podatku.
Artykuł dzięki: